1 Aralık 2018 Cumartesi

* Herkesin ahlâkı değişebilir

3 Aralık 2018, Pazartesi

 

Herkesin ahlâkı değişebilir

 

 

 

 

Sual: Herkesin ahlâkı değişebilir mi? Değişirse bunun için neler yapılmalıdır?

Cevap: Bütün ilim adamları, çocuklarına ilim ve edep vermiş ve terbiyenin fayda sağladığı her zaman görülmüştür. O hâlde, ahlâkın değiştiği güneş gibi meydandadır. Şu kadar var ki, bazı huylar pek yerleşmiş, ruhun hassası gibi olmuştur. Böyle huyları değiştirmek, yok etmek pek müşkül olur. Böyle ahlâk, en çok, cahil, kötü kimselerde bulunur. Bunu değiştirmek için, ağır riyazet ve çok mücahede lâzımdır. Nefsin zararlı, kötü isteklerini yapmamak için çalışmağa (Riyazet) denir. Nefsin istemediği faydalı, güzel şeyleri yapmağa (Mücahede) denir. Cahiller, ahmaklar, huy değişmez diyerek, nefs ile mücahede ve riyazet etmiyorlar. Kötü huylarını temizlemiyorlar. Böyle kabul edip de, herkes kendi hevasına [arzusuna] bırakılırsa, kabahatli olanlara ceza verilmezse, insanlık kötülüğe gider. Bunun için, Allahü teâlâ, kullarına merhamet ederek, onları terbiye etmek, iyi ve kötü huyları öğretmek için Peygamberler "aleyhimüsselâm" gönderdi. Bu muallimlerin en yükseği olarak, habibi olan Muhammed "aleyhisselâm"ı seçti. Onun dini ile, önce göndermiş olduğu bütün dinleri değiştirdi. Onun dini, bütün dinlerin sonuncusu oldu. Böylece, iyiliklerin hepsi, terbiye usullerinin cümlesi, Onun parlak dininde yer aldı. Aklı olanların, iyiyi kötüden tefrik edebilenlerin, bu dinden elde edilmiş olan ahlâk kitaplarını okuyarak, öğrenerek ve işlerini buna göre tanzim ederek, dünyada ve ahirette rahata ve huzura, saadete, kurtuluşa kavuşması ve böylece aile ve cemiyet hayatının düzenine yardım etmiş olması lâzımdır. İnsanın birinci vazifesi de budur. (İslâm ahlâkı) kitabı, Allahü teâlânın lütfu ile, buna yardımcı bilgileri topladığı için, herkesin ehemmiyet ile okuması, öğrenmesi lâzımdır. (İslâm Ahlâkı s. 127)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinimiz İslam

İnternet Radyosu

 

 

 

Huzura Doğru TV

 

 

 

Dini sualler için | Üye olmak için

 

Üyelikten ayrılmak için: Google | Yahoo

 

Mail grubu sayfası: Google | Yahoo

 

www.hakikatkitabevi.net

 

www.dinimizislam.com

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder