31 Ekim 2015 Cumartesi

* Onun işine kimse karışamaz

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image001.png@01CF1DB5.5C335DB0

02 Kasım 2015, Pazartesi

Onun işine kimse karışamaz

 

 

Soru: "Sen olmasaydım âlemleri yaratmazdım" sözü doğruysa bizim yaratılmamızın sebebi nedir?

CEVAP

Elbette doğrudur. İslam âlimleri, bu sözün hadis-i kudsi olduğunu bildirmişlerdir:

"Allahü teâlânın (Sen olmasaydın gökleri yaratmazdım) buyurduğu Marifetname önsözünde ve Mevahib-i ledünniye 6 ve 13. sayfalarında, Envar-ı Muhammediye 13. ve 15. sayfalarında, İmam-ı Rabbânî'nin Mektûbât'ının 3. cildindeki 122. ve 124. mektuplarında yazılıdır." (Seadet-i Ebediyye s.33)

Allahü teâlâ bizi kendisini tanıyıp sadece ona ibadet etmemiz için yaratmıştır. Zariyat suresinin 56. âyetinde mealen, (İnsanları ve cinleri ancak beni bilip itaat, ibadet etmeleri için yarattım) buyruluyor. Yaratmasına da Resulullah efendimizi sebep kılmıştır. İmam-ı Rabbânî hazretleri 3. cilt, 121. mektubunda buyuruyor ki:

"(Sen olmasaydın gökleri yaratmazdım) hadis-i kudsisi, son peygamber olan Resulullah efendimizin şanında vâki olmuştur ki, sevgi olmasaydı, yaratılış açığa çıkmaz ve âlem devamlı yoklukta kalırdı." (Kıymetsiz Yazılar s.158)

Böyle yüce bir peygamberin ümmeti olmak ne büyük nimettir! Kadı Iyad hazretleri bir gün, "O kadar sevinçliyim ki, göklerde uçuyorum, yıldızlar ayaklarımın altında, elimi uzatsam Ay'ı tutacağım. O kadar bahtiyarım" buyurur ve sebebini şöyle açıklar:

"Allahü teâlâ bana iki nimet verdi. Birincisi, her şeyi yoktan var eden, her an varlıkta durduran yüce Allah, beni seçti, muhatap kabul etti, bana (Sen benim kulumsun) dedi. Sevip güvendiği için (Şunları yap, bunları yapma) diye emir ve yasaklar bildirdi. Ben böyle bir yüce Allah'ın kuluyum, kölesiyim. Herkes efendisiyle övünür. Benim efendim Allah'tır. İkincisi, öyle bir peygamberin ümmeti oldum ki, herkes hocasıyla övünür, benim hocam Muhammed aleyhisselamdır. Kâinat onun hürmetine yaratılmıştır, feyz kaynağı odur. Ben böyle bir hocanın talebesiyim. Beni ümmet, talebe kabul etti, bağrına bastı, (Sana şefaat edeceğim) dedi. Ben sevinmeyeyim de kim sevinsin?"

Kimsenin Allahü teâlâya, neden böyle yaptın diye hesap sormaya hakkı yoktur. Mevlana Halid-i Bağdâdî hazretleri İtikadname kitabında buyuruyor ki:

"Bütün canlılar iman etse, itaat etse, Ona hiçbir faydası olmaz. Bütün âlem kâfir olsa, azgın, taşkın olsa, karşı gelse Ona hiçbir zarar vermez. Kul bir şey yapmak dileyince, O da isterse o şeyi yaratır. Kullarının her hareketini ve her şeyi yaratan Odur. O dilemezse, yaratmazsa, hiçbir şey hareket edemez. O dilemezse kimse kâfir olamaz. Kimse isyan edemez. Küfrü, günahları diler ise de, bunlardan razı değildir. Onun işine kimse karışamaz. (Niçin böyle yaptı. Şöyle yapsaydı) demeye, sebebini sormaya kimsenin gücü ve hakkı yoktur." (Herkese Lâzım Olan İman s.21)

 

 

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image004.png@01D10A7E.10C3CEC0

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: turkiyegazetesi_mail.png

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: netgazete_mail.png

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image005.png@01CF6866.AF13FF70

 

Dinimiz İslam
İnternet
Radyosu


Huzura Doğru TV

 

Dini sualler için | Üye olmak için

 

Üyelikten ayrılmak için: Google | Yahoo

 

Mail grubu sayfası: Google | Yahoo

 

www.hakikatkitabevi.net

 

www.dinimizislam.com

 

 

[Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] * İbadetler nimete karşılık olabilir mi?

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image001.png@01CF1DB5.5C335DB0

01 Kasım 2015, Pazar

İbadetler nimete karşılık olabilir mi?

 

 

Soru: Bir hadis-i şerifte, beş yüz yıllık ibadetin, sadece göz nimetine bile karşılamayacağı bildiriliyor. Bunu okuyunca kalbime, ne kadar çok ibadet etsem de faydası olmaz, nasıl olsa boşa gidecek diye bir düşünce geldi. Bu düşünceden nasıl kurtulabilirim?

CEVAP

O hadis-i şerif şöyledir:

(Benî-İsrail'de bir âbid var idi. Beş yüz yıl ibadet etmişti. Kıyamet günü Allahü teâlâ, "Bu Abidin benim ihsanımla Cennete götürün!" buyurur. Âbid, "Ben ihsan ile değil, yaptığım beş yüz yıllık ibadetle Cennete girmek istiyorum" der. Allahü teâlâ emreder, hesabı görülür. Yalnız göz nimeti beş yüz yıllık ibadetten fazla gelir. Melekler âbidi Cehenneme götürürler. Âbid, "Yâ Rabbî, beni rahmetinle, ihsanınla Cennete koy" diye dua eder. Allahü teâlâ buyurur ki: "Ey kulum, seni yoktan kim yarattı?" Âbid, "Sen yarattın" der. "Seni yaratmam, senin tarafından mı oldu, yoksa benim ihsanımla, benim rahmetimle mi oldu?" buyurur. Âbid, "Senin rahmetinle oldu" der. Allahü teâlâ verdiği bazı nimetleri de sayar. Âbid, "Hepsi senin rahmetinle, ihsanınla oldu" der.) [Tenbihül-Gâfilîn]

Burada, Cennete girmenin ancak Allahü teâlânın ihsanıyla olacağı bildiriliyor. Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretleri de bunun için, (Allahü teâlâ bize fadlı, ihsânı ile tecelli etsin, bizi fadlı ile korusun! Adaletiyle tecelli ederse yanarız) buyurmuştur. İbâdetlerimizi Allahü teâlânın emri olduğu için yapıyoruz. Mizan'da, verilen nimetlerle değil, günahlarla sevablar tartılacaktır. Nimetlerle sevablar tartılsaydı, kimse bu işin altından kalkamazdı.

İmam-ı Rabbânî hazretleri de buyuruyor ki:

"İnsanın, bu nimetleri gönderen Allahü teâlâya gücü yetdiği kadar şükretmesi insanlık vazifesidir. Aklın emrettiği bir vazife, bir borçtur. Fakat Allahü teâlâya yapılması icap eden bu şükrü yerine getirebilmek kolay bir iş değildir. Çünkü insanlar yok iken sonradan yaratılmış, zayıf, muhtaç ve kusurludur. Allahü teâlâ ise hep, sonsuz vardır. Ayıplardan, kusurlardan uzaktır. Bütün üstünlüklerin sahibidir. İnsanların Allahü teâlâya hiçbir bakımdan benzerlikleri, yakınlıkları yoktur. Böyle aşağı kullar, öyle bir yüce Allahın şanına yakışacak bir şükür yapabilir mi? Çünkü çok şey vardır ki, insanlar onları güzel ve kıymetli sanır. Fakat Allahü teâlâ bunları kötülük bilir ve beğenmez. Saygı ve şükür sandığımız şeyler, beğenilmeyen, bayağı şeyler olabilir. Bunun içindir ki insanlar, kendi kusurlu akılları, kısa görüşleri ile Allahü teâlâya karşı şükür, saygı olabilecek şeyleri bulamaz. Şükretmeye, saygı göstermeye yarayan vazifeler Allahü teâlâ tarafından bildirilmedikçe, övmek sanılan şeyler kötülemek olabilir.

İşte insanların Allahü teâlâya karşı kalb, dil ve beden ile yapmaları ve inanmaları lazım olan şükür borcu, kulluk vazifeleri, Allahü teâlâ tarafından bildirilmiş ve Onun sevgili Peygamberi (sallallahü aleyhi ve sellem) tarafından ortaya konmuştur. Allahü teâlânın gösterdiği ve emrettiği kulluk vazifelerine İslâmiyet denir. Allahü teâlâya şükür, Onun Peygamberinin getirdiği yola uymakla olur. Bu yola uymayan, bunun dışında kalan hiçbir şükrü, hiçbir ibadeti Allahü teâlâ kabul etmez, beğenmez. Çünkü insanların iyi, güzel sandıkları çok şey vardır ki, İslamiyet bunları beğenmemekte, çirkin olduklarını bildirmektedir.

Demek ki, aklı olan kimselerin, Allahü teâlâya şükretmek için, Muhammed aleyhisselama uymaları lazımdır. Onun yoluna İslamiyet denir. Muhammed aleyhisselama uyan kimseye Müslüman denir. Allahü teâlâya şükretmeye yani Muhammed aleyhisselâma uymaya ibadet etmek denir." (Herkese Lazım Olan İman s.7-8)

 

 

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image004.png@01D10A7E.10C3CEC0

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: turkiyegazetesi_mail.png

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: netgazete_mail.png

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image005.png@01CF6866.AF13FF70

 

Dinimiz İslam

İnternet Radyosu

 

Huzura Doğru TV

 

 

Dini sualler için | Üye olmak için

 

Üyelikten ayrılmak için: Google | Yahoo

 

Mail grubu sayfası: Google | Yahoo

 

www.hakikatkitabevi.net

 

www.dinimizislam.com

 

 --
10/30/2015 09:41:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

[Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] * İbadetler nimete karşılık olabilir mi?

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image001.png@01CF1DB5.5C335DB0

01 Kasım 2015, Pazar

İbadetler nimete karşılık olabilir mi?

 

 

Soru: Bir hadis-i şerifte, beş yüz yıllık ibadetin, sadece göz nimetine bile karşılamayacağı bildiriliyor. Bunu okuyunca kalbime, ne kadar çok ibadet etsem de faydası olmaz, nasıl olsa boşa gidecek diye bir düşünce geldi. Bu düşünceden nasıl kurtulabilirim?

CEVAP

O hadis-i şerif şöyledir:

(Benî-İsrail'de bir âbid var idi. Beş yüz yıl ibadet etmişti. Kıyamet günü Allahü teâlâ, "Bu Abidin benim ihsanımla Cennete götürün!" buyurur. Âbid, "Ben ihsan ile değil, yaptığım beş yüz yıllık ibadetle Cennete girmek istiyorum" der. Allahü teâlâ emreder, hesabı görülür. Yalnız göz nimeti beş yüz yıllık ibadetten fazla gelir. Melekler âbidi Cehenneme götürürler. Âbid, "Yâ Rabbî, beni rahmetinle, ihsanınla Cennete koy" diye dua eder. Allahü teâlâ buyurur ki: "Ey kulum, seni yoktan kim yarattı?" Âbid, "Sen yarattın" der. "Seni yaratmam, senin tarafından mı oldu, yoksa benim ihsanımla, benim rahmetimle mi oldu?" buyurur. Âbid, "Senin rahmetinle oldu" der. Allahü teâlâ verdiği bazı nimetleri de sayar. Âbid, "Hepsi senin rahmetinle, ihsanınla oldu" der.) [Tenbihül-Gâfilîn]

Burada, Cennete girmenin ancak Allahü teâlânın ihsanıyla olacağı bildiriliyor. Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretleri de bunun için, (Allahü teâlâ bize fadlı, ihsânı ile tecelli etsin, bizi fadlı ile korusun! Adaletiyle tecelli ederse yanarız) buyurmuştur. İbâdetlerimizi Allahü teâlânın emri olduğu için yapıyoruz. Mizan'da, verilen nimetlerle değil, günahlarla sevablar tartılacaktır. Nimetlerle sevablar tartılsaydı, kimse bu işin altından kalkamazdı.

İmam-ı Rabbânî hazretleri de buyuruyor ki:

"İnsanın, bu nimetleri gönderen Allahü teâlâya gücü yetdiği kadar şükretmesi insanlık vazifesidir. Aklın emrettiği bir vazife, bir borçtur. Fakat Allahü teâlâya yapılması icap eden bu şükrü yerine getirebilmek kolay bir iş değildir. Çünkü insanlar yok iken sonradan yaratılmış, zayıf, muhtaç ve kusurludur. Allahü teâlâ ise hep, sonsuz vardır. Ayıplardan, kusurlardan uzaktır. Bütün üstünlüklerin sahibidir. İnsanların Allahü teâlâya hiçbir bakımdan benzerlikleri, yakınlıkları yoktur. Böyle aşağı kullar, öyle bir yüce Allahın şanına yakışacak bir şükür yapabilir mi? Çünkü çok şey vardır ki, insanlar onları güzel ve kıymetli sanır. Fakat Allahü teâlâ bunları kötülük bilir ve beğenmez. Saygı ve şükür sandığımız şeyler, beğenilmeyen, bayağı şeyler olabilir. Bunun içindir ki insanlar, kendi kusurlu akılları, kısa görüşleri ile Allahü teâlâya karşı şükür, saygı olabilecek şeyleri bulamaz. Şükretmeye, saygı göstermeye yarayan vazifeler Allahü teâlâ tarafından bildirilmedikçe, övmek sanılan şeyler kötülemek olabilir.

İşte insanların Allahü teâlâya karşı kalb, dil ve beden ile yapmaları ve inanmaları lazım olan şükür borcu, kulluk vazifeleri, Allahü teâlâ tarafından bildirilmiş ve Onun sevgili Peygamberi (sallallahü aleyhi ve sellem) tarafından ortaya konmuştur. Allahü teâlânın gösterdiği ve emrettiği kulluk vazifelerine İslâmiyet denir. Allahü teâlâya şükür, Onun Peygamberinin getirdiği yola uymakla olur. Bu yola uymayan, bunun dışında kalan hiçbir şükrü, hiçbir ibadeti Allahü teâlâ kabul etmez, beğenmez. Çünkü insanların iyi, güzel sandıkları çok şey vardır ki, İslamiyet bunları beğenmemekte, çirkin olduklarını bildirmektedir.

Demek ki, aklı olan kimselerin, Allahü teâlâya şükretmek için, Muhammed aleyhisselama uymaları lazımdır. Onun yoluna İslamiyet denir. Muhammed aleyhisselama uyan kimseye Müslüman denir. Allahü teâlâya şükretmeye yani Muhammed aleyhisselâma uymaya ibadet etmek denir." (Herkese Lazım Olan İman s.7-8)

 

 

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image004.png@01D10A7E.10C3CEC0

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: turkiyegazetesi_mail.png

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: netgazete_mail.png

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image005.png@01CF6866.AF13FF70

 

Dinimiz İslam

İnternet Radyosu

 

Huzura Doğru TV

 

 

Dini sualler için | Üye olmak için

 

Üyelikten ayrılmak için: Google | Yahoo

 

Mail grubu sayfası: Google | Yahoo

 

www.hakikatkitabevi.net

 

www.dinimizislam.com

 

 --
10/30/2015 09:41:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

[Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] * İbadetler nimete karşılık olabilir mi?

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image001.png@01CF1DB5.5C335DB0

01 Kasım 2015, Pazar

İbadetler nimete karşılık olabilir mi?

 

 

Soru: Bir hadis-i şerifte, beş yüz yıllık ibadetin, sadece göz nimetine bile karşılamayacağı bildiriliyor. Bunu okuyunca kalbime, ne kadar çok ibadet etsem de faydası olmaz, nasıl olsa boşa gidecek diye bir düşünce geldi. Bu düşünceden nasıl kurtulabilirim?

CEVAP

O hadis-i şerif şöyledir:

(Benî-İsrail'de bir âbid var idi. Beş yüz yıl ibadet etmişti. Kıyamet günü Allahü teâlâ, "Bu Abidin benim ihsanımla Cennete götürün!" buyurur. Âbid, "Ben ihsan ile değil, yaptığım beş yüz yıllık ibadetle Cennete girmek istiyorum" der. Allahü teâlâ emreder, hesabı görülür. Yalnız göz nimeti beş yüz yıllık ibadetten fazla gelir. Melekler âbidi Cehenneme götürürler. Âbid, "Yâ Rabbî, beni rahmetinle, ihsanınla Cennete koy" diye dua eder. Allahü teâlâ buyurur ki: "Ey kulum, seni yoktan kim yarattı?" Âbid, "Sen yarattın" der. "Seni yaratmam, senin tarafından mı oldu, yoksa benim ihsanımla, benim rahmetimle mi oldu?" buyurur. Âbid, "Senin rahmetinle oldu" der. Allahü teâlâ verdiği bazı nimetleri de sayar. Âbid, "Hepsi senin rahmetinle, ihsanınla oldu" der.) [Tenbihül-Gâfilîn]

Burada, Cennete girmenin ancak Allahü teâlânın ihsanıyla olacağı bildiriliyor. Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretleri de bunun için, (Allahü teâlâ bize fadlı, ihsânı ile tecelli etsin, bizi fadlı ile korusun! Adaletiyle tecelli ederse yanarız) buyurmuştur. İbâdetlerimizi Allahü teâlânın emri olduğu için yapıyoruz. Mizan'da, verilen nimetlerle değil, günahlarla sevablar tartılacaktır. Nimetlerle sevablar tartılsaydı, kimse bu işin altından kalkamazdı.

İmam-ı Rabbânî hazretleri de buyuruyor ki:

"İnsanın, bu nimetleri gönderen Allahü teâlâya gücü yetdiği kadar şükretmesi insanlık vazifesidir. Aklın emrettiği bir vazife, bir borçtur. Fakat Allahü teâlâya yapılması icap eden bu şükrü yerine getirebilmek kolay bir iş değildir. Çünkü insanlar yok iken sonradan yaratılmış, zayıf, muhtaç ve kusurludur. Allahü teâlâ ise hep, sonsuz vardır. Ayıplardan, kusurlardan uzaktır. Bütün üstünlüklerin sahibidir. İnsanların Allahü teâlâya hiçbir bakımdan benzerlikleri, yakınlıkları yoktur. Böyle aşağı kullar, öyle bir yüce Allahın şanına yakışacak bir şükür yapabilir mi? Çünkü çok şey vardır ki, insanlar onları güzel ve kıymetli sanır. Fakat Allahü teâlâ bunları kötülük bilir ve beğenmez. Saygı ve şükür sandığımız şeyler, beğenilmeyen, bayağı şeyler olabilir. Bunun içindir ki insanlar, kendi kusurlu akılları, kısa görüşleri ile Allahü teâlâya karşı şükür, saygı olabilecek şeyleri bulamaz. Şükretmeye, saygı göstermeye yarayan vazifeler Allahü teâlâ tarafından bildirilmedikçe, övmek sanılan şeyler kötülemek olabilir.

İşte insanların Allahü teâlâya karşı kalb, dil ve beden ile yapmaları ve inanmaları lazım olan şükür borcu, kulluk vazifeleri, Allahü teâlâ tarafından bildirilmiş ve Onun sevgili Peygamberi (sallallahü aleyhi ve sellem) tarafından ortaya konmuştur. Allahü teâlânın gösterdiği ve emrettiği kulluk vazifelerine İslâmiyet denir. Allahü teâlâya şükür, Onun Peygamberinin getirdiği yola uymakla olur. Bu yola uymayan, bunun dışında kalan hiçbir şükrü, hiçbir ibadeti Allahü teâlâ kabul etmez, beğenmez. Çünkü insanların iyi, güzel sandıkları çok şey vardır ki, İslamiyet bunları beğenmemekte, çirkin olduklarını bildirmektedir.

Demek ki, aklı olan kimselerin, Allahü teâlâya şükretmek için, Muhammed aleyhisselama uymaları lazımdır. Onun yoluna İslamiyet denir. Muhammed aleyhisselama uyan kimseye Müslüman denir. Allahü teâlâya şükretmeye yani Muhammed aleyhisselâma uymaya ibadet etmek denir." (Herkese Lazım Olan İman s.7-8)

 

 

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image004.png@01D10A7E.10C3CEC0

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: turkiyegazetesi_mail.png

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: netgazete_mail.png

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image005.png@01CF6866.AF13FF70

 

Dinimiz İslam

İnternet Radyosu

 

Huzura Doğru TV

 

 

Dini sualler için | Üye olmak için

 

Üyelikten ayrılmak için: Google | Yahoo

 

Mail grubu sayfası: Google | Yahoo

 

www.hakikatkitabevi.net

 

www.dinimizislam.com

 

 --
10/30/2015 09:41:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

[Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] * İbadetler nimete karşılık olabilir mi?

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image001.png@01CF1DB5.5C335DB0

01 Kasım 2015, Pazar

İbadetler nimete karşılık olabilir mi?

 

 

Soru: Bir hadis-i şerifte, beş yüz yıllık ibadetin, sadece göz nimetine bile karşılamayacağı bildiriliyor. Bunu okuyunca kalbime, ne kadar çok ibadet etsem de faydası olmaz, nasıl olsa boşa gidecek diye bir düşünce geldi. Bu düşünceden nasıl kurtulabilirim?

CEVAP

O hadis-i şerif şöyledir:

(Benî-İsrail'de bir âbid var idi. Beş yüz yıl ibadet etmişti. Kıyamet günü Allahü teâlâ, "Bu Abidin benim ihsanımla Cennete götürün!" buyurur. Âbid, "Ben ihsan ile değil, yaptığım beş yüz yıllık ibadetle Cennete girmek istiyorum" der. Allahü teâlâ emreder, hesabı görülür. Yalnız göz nimeti beş yüz yıllık ibadetten fazla gelir. Melekler âbidi Cehenneme götürürler. Âbid, "Yâ Rabbî, beni rahmetinle, ihsanınla Cennete koy" diye dua eder. Allahü teâlâ buyurur ki: "Ey kulum, seni yoktan kim yarattı?" Âbid, "Sen yarattın" der. "Seni yaratmam, senin tarafından mı oldu, yoksa benim ihsanımla, benim rahmetimle mi oldu?" buyurur. Âbid, "Senin rahmetinle oldu" der. Allahü teâlâ verdiği bazı nimetleri de sayar. Âbid, "Hepsi senin rahmetinle, ihsanınla oldu" der.) [Tenbihül-Gâfilîn]

Burada, Cennete girmenin ancak Allahü teâlânın ihsanıyla olacağı bildiriliyor. Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretleri de bunun için, (Allahü teâlâ bize fadlı, ihsânı ile tecelli etsin, bizi fadlı ile korusun! Adaletiyle tecelli ederse yanarız) buyurmuştur. İbâdetlerimizi Allahü teâlânın emri olduğu için yapıyoruz. Mizan'da, verilen nimetlerle değil, günahlarla sevablar tartılacaktır. Nimetlerle sevablar tartılsaydı, kimse bu işin altından kalkamazdı.

İmam-ı Rabbânî hazretleri de buyuruyor ki:

"İnsanın, bu nimetleri gönderen Allahü teâlâya gücü yetdiği kadar şükretmesi insanlık vazifesidir. Aklın emrettiği bir vazife, bir borçtur. Fakat Allahü teâlâya yapılması icap eden bu şükrü yerine getirebilmek kolay bir iş değildir. Çünkü insanlar yok iken sonradan yaratılmış, zayıf, muhtaç ve kusurludur. Allahü teâlâ ise hep, sonsuz vardır. Ayıplardan, kusurlardan uzaktır. Bütün üstünlüklerin sahibidir. İnsanların Allahü teâlâya hiçbir bakımdan benzerlikleri, yakınlıkları yoktur. Böyle aşağı kullar, öyle bir yüce Allahın şanına yakışacak bir şükür yapabilir mi? Çünkü çok şey vardır ki, insanlar onları güzel ve kıymetli sanır. Fakat Allahü teâlâ bunları kötülük bilir ve beğenmez. Saygı ve şükür sandığımız şeyler, beğenilmeyen, bayağı şeyler olabilir. Bunun içindir ki insanlar, kendi kusurlu akılları, kısa görüşleri ile Allahü teâlâya karşı şükür, saygı olabilecek şeyleri bulamaz. Şükretmeye, saygı göstermeye yarayan vazifeler Allahü teâlâ tarafından bildirilmedikçe, övmek sanılan şeyler kötülemek olabilir.

İşte insanların Allahü teâlâya karşı kalb, dil ve beden ile yapmaları ve inanmaları lazım olan şükür borcu, kulluk vazifeleri, Allahü teâlâ tarafından bildirilmiş ve Onun sevgili Peygamberi (sallallahü aleyhi ve sellem) tarafından ortaya konmuştur. Allahü teâlânın gösterdiği ve emrettiği kulluk vazifelerine İslâmiyet denir. Allahü teâlâya şükür, Onun Peygamberinin getirdiği yola uymakla olur. Bu yola uymayan, bunun dışında kalan hiçbir şükrü, hiçbir ibadeti Allahü teâlâ kabul etmez, beğenmez. Çünkü insanların iyi, güzel sandıkları çok şey vardır ki, İslamiyet bunları beğenmemekte, çirkin olduklarını bildirmektedir.

Demek ki, aklı olan kimselerin, Allahü teâlâya şükretmek için, Muhammed aleyhisselama uymaları lazımdır. Onun yoluna İslamiyet denir. Muhammed aleyhisselama uyan kimseye Müslüman denir. Allahü teâlâya şükretmeye yani Muhammed aleyhisselâma uymaya ibadet etmek denir." (Herkese Lazım Olan İman s.7-8)

 

 

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image004.png@01D10A7E.10C3CEC0

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: turkiyegazetesi_mail.png

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: netgazete_mail.png

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: cid:image005.png@01CF6866.AF13FF70

 

Dinimiz İslam

İnternet Radyosu

 

Huzura Doğru TV

 

 

Dini sualler için | Üye olmak için

 

Üyelikten ayrılmak için: Google | Yahoo

 

Mail grubu sayfası: Google | Yahoo

 

www.hakikatkitabevi.net

 

www.dinimizislam.com

 

 --
10/30/2015 09:41:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
10/31/2015 08:50:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi