31 Temmuz 2016 Pazar

* Yer yüzünde, bir tane Kâbe vardır

02 Ağustos 2016, Salı

Yer yüzünde, bir tane Kâbe vardır

 

 

Sual: Kâbe-i şerif içerisinde namaz nasıl kılınır? Tavaftan sonra zemzem içmek mi gerekir?

Cevap: Kâbe'nin dört köşesine, dört rükün denir. Şama karşı olana (Rükn-i şami), Bağdat'a karşı olana (Rükn-i ıraki), Yemen cihetinde olana (Rükn-i yemani), dördüncü köşeye de (Rükn-i hacer-il esved) denir.

Her tavaftan sonra zemzem içmek müstehabtır. Yüzbinlerce hacı, içtiği ve yıkandığı ve memleketlerine götürdüğü hâlde, kuyudaki zemzem tükenmiyor. Şimdi her gün, motorla ve bir geniş hortum ile, gece gündüz çekildiği hâlde, bitmek bilmiyor.

Kâbe'nin şimal duvarı üzerinde (Altın oluk) vardır. Yerde bu oluk hizasında kavis şeklindeki duvarcık ile Kâbe-i muazzama arasında kalan yere (Hatim) denir. Tavaf ederken, bu Hatim duvarının dışından dolaşmak lâzımdır.

Yer yüzünde, bir tane Kâbe vardır. O da, Mekke-i mükerreme şehrindedir. Müminler, hac etmek için Mekke-i mükerreme şehrine gider ve orada, Allahü teâlânın emir ettiği şeyleri yaparak hacı olurlar. Kâfirler, başka memleketlere giderek, başka yerleri dolaşır. Bunlara hacı denmez. Müslümanların ibadetleri başkadır. Kâfirlerin gavurlukları başkadır.

Kâbe'nin içinde farz veya nafile kılmak ve cemaat ile kılmak caizdir. Sırtını imamın sırtına dönerek de kılınır. Sırtını imamın yüzüne dönmek ve Kâbe'nin üstünde kılmak mekruhtur. Kâbe etrafında halka olup kılarken, imamın iki yanındakilerden başkaları, Kâbeye imamdan daha yakın olabilirler. Mescid-i haram içinde namaz kılanların önünden geçmek günah değildir. [Bid'at fırkasındaki imam ile kılınan namazı iade etmek lâzımdır. Çünkü, bid'at ehlinin ibadetlerinin kabul olmayacağı hadîs-i şeriflerde bildirildi.] (Tam İlmihal s. 347)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinimiz İslam

İnternet Radyosu

 

 

Huzura Doğru TV

 

 

Dini sualler için | Üye olmak için

 

Üyelikten ayrılmak için: Google | Yahoo

 

Mail grubu sayfası: Google | Yahoo

 

www.hakikatkitabevi.net

 

www.dinimizislam.com

 

 

* Hadesten taharet nedir? (Osman Ünlü'nün 02.08.2016 tarihli yazısı)

02 Ağustos 2016, Salı

Hadesten taharet nedir?

 

 

Sual: Kitaplarda namazın farzları anlatılırken, hadesten taharetten bahsediliyor. Bu ne demektir ve namazla ne ilgisi vardır?

Cevap: Namaz kılacak kimsenin, gusül gerektiren bir durum olmuş ise gusül alması, abdesti yoksa abdest alması lazımdır ki buna hadesten taharet denir. Taharet, temizlik demektir. Namazda, bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olması farzdır. Hades ise, abdestsiz, gusülsüz olmak demektir. Abdestte ve gusülde, yıkaması farz olan yerde iğne ucu kadar ıslanmamış yer kalırsa, alınan abdest ve gusül sahih olmaz. Deriye yapışmış mum, iç yağı, hamur, çamur, balık pulu, oje, yağlı boya ve burnun dışında, gözün kenarında kalan kir, çapak altına su geçmez ise, abdest ve gusül sahih olmaz. Gasl, yıkamak, su dökerek, üzerinden akıtmak demektir. Abdest ve gusül aldıktan sonra, hiç olmazsa, yıkanan uzuvlardan iki damla yere damlamalıdır. Suyu, uzuvlara yağ gibi sürmek kafi değildir. Kar ve yaş bez, sünger sürmek, yıkamak olmaz.

***

Sual: Abdest alırken, bıyık ve sakal altındaki deriyi de yıkamak şart mıdır?

Cevap: Abdest alırken, gözlerin, ağzın, burnun içini, sık sakal ve pire, sinek tersi, kaş, bıyık altındaki deriyi yıkamak farz değildir. Bunların üstü yıkanır.

***

Sual: El ve ayaktaki çatlaklara, merhem sürüldüğü zaman, abdest alırken ne şekilde hareket edeceğiz?

Cevap: El veya ayak tabanındaki yarığa, çatlağa su zarar verirse ve merhem de kullanılıyorsa, merhemin üstü yıkanır. Bu da zarar verirse, yara mesh edilir. Bu da zarar verirse, yara üzerindeki sargı mesh edilir. Bu da zarar verirse, başka mezhep taklit edilemez. Çünkü diğer üç mezhepte de bu hâl, zarurettir, affedilmiştir. Gusülde de böyledir. Zararı olmayanı yapmak lazımdır. Abdest alırken soğuk su zarar verip, sıcak su zarar vermezse, sıcak su ile abdest uzuvlarını yıkamak lazım olur. İlaç yaranın, yarığın kenarındaki sağlam deriye aşmış ise, bunun altını yıkamak lazım olur. Göz kapakları üstünü yıkamak da, göz ağrısı yaparsa, böyledir. Abdestten, gusülden sonra tıraş olunca, tıraş yerlerini yıkamak lazım olmaz. Tırnak kesmek de böyledir.

***

Sual: Yakınında su olduğunu bilmeyerek teyemmüm yapan kimsenin, teyemmümü kabul olur mu?

Cevap: Yakında su olduğunu bilmeyerek, teyemmüm yapılırsa, sahih olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinimiz İslam

İnternet Radyosu

 

 

 

Huzura Doğru TV

 

 

 

Dini sualler için | Üye olmak için

 

Üyelikten ayrılmak için: Google | Yahoo

 

Mail grubu sayfası: Google | Yahoo

 

www.hakikatkitabevi.net

 

www.dinimizislam.com

 

 

30 Temmuz 2016 Cumartesi

[Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] * Kötülükler çoğalınca hicret etmek (Osman Ünlü'nün 31.07.2016 tarihli yazısı)

31 Temmuz 2016, Pazar

Kötülükler çoğalınca hicret etmek

 

 

Sual: Bir yerde kötülükler çoğalır, açıkça, çekinmeden günahlar işlenirse, burada bulunan bir Müslümanın, böyle olmayan bir yere gitmesi, göç etmesi mi gerekir?

Cevap: Konu ile alakalı olarak Kenz-i mahfî kitabında deniyor ki:

"Cehalet yani bidat ve fısk, günah işlemek çoğalan yerlerde oturmak nehiy, menolundu. Dinini muhafaza, korumak için hicret eden Cennet ile müjdelendi. Bir mahallede salih, ârif kimse kalmayıp, fesat, kötülük ve bidat artınca, başka mahalleye hicret etmek veya böyle bir şehirden başka şehre hicret etmek vacip olur. Bütün şehirlerde, Müslümanlara saldırılıyorsa, başka İslâm memleketine hicret edilir. Böyle bir idare yoksa, insan haklarına riayet edilen, ibadet etmek serbest olan bir memlekete yerleşmek lazım olur. Zira onların, isyan edenlerin arasında bulunan, gelecek belaya ortak olur. Enfâl suresinin 25. âyet-i kerimesinde mealen; (Zulmedenlere ve etmeyenlere birlikte gelen fitne ve beladan korkunuz, sakınınız) buyuruldu."

***

Sual: Su ile abdest alamayan kimse, neleri kullanarak teyemmüm yapabilir, kısaca nelerden teyemmüm yapılır?

Cevap: Teyemmüm, taş, toprak, kireç, kükürt, kaya tuzundan yapılır. Yanıp kül olabilen şeylerden, sıcaktan eriyen maden, yağlı boya, camdan, üzeri sırlı porselenden, kar ve buzdan, undan, teyemmüm yapılmaz. Üzerinde toprak tozları bulunan her şeyden teyemmüm yapılır. Üzerinde toprak tozları bulunan şeylerin, ele bulaşacak kadar tozlu olmaları lazımdır. Yaş çamur ile teyemmüm yapılmaz. Maliki mezhebinde kar ve buzdan teyemmüm yapmak caizdir.

***

Sual: Herhangi bir ibadetin farzlarından birisi yapılmamış ise, o yapılan ibadet kabul olur mu?

Cevap: Bir ibadetin farzlarından biri terk edilirse, o ibadet sahih olmaz. Sahih olmayan ibadet de kabul olmaz. Hatta o ibadetteki farz, bilmeyerek terk edilince de, sahih olmaz. Bilerek terk edilince, günah da olur.

***

Sual: Abdesti alırken, kıbleye dönerek mi almak gerekir?

Cevap: Abdest alırken üzerine su sıçratmamak, abdesti kıbleye karşı almak, abdest alırken hiç kimseden yardım istememek, abdestten artan, kalan sudan içmek, abdestten sonra, kurulanmak, abdest alırken kelime-i şehadet söylemek, abdestten sonra üç kere Kadir suresini okumak ve iki rekat namaz kılmak müstehabtır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinimiz İslam

İnternet Radyosu

 

 

 

Huzura Doğru TV

 

 

 

Dini sualler için | Üye olmak için

 

Üyelikten ayrılmak için: Google | Yahoo

 

Mail grubu sayfası: Google | Yahoo

 

www.hakikatkitabevi.net

 

www.dinimizislam.com

 

 --
7/29/2016 07:33:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:36:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:36:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:36:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

[Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] [Güncel Haberler, Haber, Haberler] * Kötülükler çoğalınca hicret etmek (Osman Ünlü'nün 31.07.2016 tarihli yazısı)

31 Temmuz 2016, Pazar

Kötülükler çoğalınca hicret etmek

 

 

Sual: Bir yerde kötülükler çoğalır, açıkça, çekinmeden günahlar işlenirse, burada bulunan bir Müslümanın, böyle olmayan bir yere gitmesi, göç etmesi mi gerekir?

Cevap: Konu ile alakalı olarak Kenz-i mahfî kitabında deniyor ki:

"Cehalet yani bidat ve fısk, günah işlemek çoğalan yerlerde oturmak nehiy, menolundu. Dinini muhafaza, korumak için hicret eden Cennet ile müjdelendi. Bir mahallede salih, ârif kimse kalmayıp, fesat, kötülük ve bidat artınca, başka mahalleye hicret etmek veya böyle bir şehirden başka şehre hicret etmek vacip olur. Bütün şehirlerde, Müslümanlara saldırılıyorsa, başka İslâm memleketine hicret edilir. Böyle bir idare yoksa, insan haklarına riayet edilen, ibadet etmek serbest olan bir memlekete yerleşmek lazım olur. Zira onların, isyan edenlerin arasında bulunan, gelecek belaya ortak olur. Enfâl suresinin 25. âyet-i kerimesinde mealen; (Zulmedenlere ve etmeyenlere birlikte gelen fitne ve beladan korkunuz, sakınınız) buyuruldu."

***

Sual: Su ile abdest alamayan kimse, neleri kullanarak teyemmüm yapabilir, kısaca nelerden teyemmüm yapılır?

Cevap: Teyemmüm, taş, toprak, kireç, kükürt, kaya tuzundan yapılır. Yanıp kül olabilen şeylerden, sıcaktan eriyen maden, yağlı boya, camdan, üzeri sırlı porselenden, kar ve buzdan, undan, teyemmüm yapılmaz. Üzerinde toprak tozları bulunan her şeyden teyemmüm yapılır. Üzerinde toprak tozları bulunan şeylerin, ele bulaşacak kadar tozlu olmaları lazımdır. Yaş çamur ile teyemmüm yapılmaz. Maliki mezhebinde kar ve buzdan teyemmüm yapmak caizdir.

***

Sual: Herhangi bir ibadetin farzlarından birisi yapılmamış ise, o yapılan ibadet kabul olur mu?

Cevap: Bir ibadetin farzlarından biri terk edilirse, o ibadet sahih olmaz. Sahih olmayan ibadet de kabul olmaz. Hatta o ibadetteki farz, bilmeyerek terk edilince de, sahih olmaz. Bilerek terk edilince, günah da olur.

***

Sual: Abdesti alırken, kıbleye dönerek mi almak gerekir?

Cevap: Abdest alırken üzerine su sıçratmamak, abdesti kıbleye karşı almak, abdest alırken hiç kimseden yardım istememek, abdestten artan, kalan sudan içmek, abdestten sonra, kurulanmak, abdest alırken kelime-i şehadet söylemek, abdestten sonra üç kere Kadir suresini okumak ve iki rekat namaz kılmak müstehabtır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinimiz İslam

İnternet Radyosu

 

 

 

Huzura Doğru TV

 

 

 

Dini sualler için | Üye olmak için

 

Üyelikten ayrılmak için: Google | Yahoo

 

Mail grubu sayfası: Google | Yahoo

 

www.hakikatkitabevi.net

 

www.dinimizislam.com

 

 --
7/29/2016 07:33:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:34:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:35:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:36:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

--
7/30/2016 07:36:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi