29 Ocak 2022 Cumartesi

* İkrah ile yapılan sözleşmeler

29 Ocak 2022, Cumartesi

İkrah ile yapılan sözleşmeler

 

Sual: İkrah ile yapılan sözleşmeler sahih olur mu?

Cevap: Mülcî olan veya olmayan bir ikrah ile yapılan sözleşmeler [akit] sahih olmaz. Çünkü, sahih olmaları için rızaları ile yapılması lâzımdır. Meselâ, malını satan veya bir şeyi satın alan, kiraya veren, hediye veren, borcunu ibra veya tecil eden, borcu olduğunu söyleyen kimse, korkudan kurtulunca, isterse bunlardan vaz geçebilir, isterse razı olur. Zorla sattırılan malı alan kimse, bu mala malik olur. Çünkü, böyle bey’ fasittir. Suç ikrar etmesi, evet demesi için karakolda polislerin ikrah, işkence yapması câiz değildir. Böyle verdiği ifadeyi, sonra red etmek hakkı vardır.

Mülcî olmayan ikrah ile de yapılan nikâh, talâk, nezir, yemin, ric’at, yani boşadığı kadını tekrar alması sahih olur. İkrah bitince, nikâhtan ve talaktan vazgeçebilir. Nezirden vazgeçemez. Nezir olarak verdiğini, ikrah edenden isteyemez. İkrah edilerek borçlusunu af etmesi ve mürted olması sahih olmaz.

Mülcî olmayan ikrah ile leş, kan, domuz yenmez. Şarap içilmez ve Müslümanın malı telef edilmez. Çünkü, mülcî olmayan ikrah ile zaruret hâsıl olmaz. Ölmemek için leş, domuz yenir ve kan, şarap içilir. Yemez, içmez de ölürse Cehenneme gider.

Mülcî ikrah ile, bu şarabı iç, şu malını sat denilse, malını satar. İkrah bitince, ister fesheder, isterse kabul eder. Şarabı içmesi de câiz olur. Câiz olacağını bilmediği için, içmez ve satmaz da öldürülürse, şehit olur. Sultanın müsadere etmesi, yani haksız olarak, zulüm ile para, mal istemesi ikrah olur. Bunları vermek câiz olur. (Tam İlmihal s. 898)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinimiz İslam

İnternet Radyosu

 

 

 

Huzura Doğru TV

 

 

 

Dini sualler için

Üye olmak için  |  Üyelikten ayrılmak için

 

Google mail grubu sayfası

 

www.hakikatkitabevi.net

 

www.dinimizislam.com

 

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder