30 Mayıs 2018 Çarşamba

* Zekât ve uşur vermek farzdır

1 Haziran 2018, Cuma

 

 

Zekât ve uşur vermek farzdır

 

 

 

Sual: Hangi malların zekâtının verilmesi gerekir? Dinen zengin olmak ve nisap miktarı malı olmak nedir?

Cevap: Tam mülk olan malın zekâtını ve uşrunu vermek farzdır. Kullanılması caiz ve mümkün olan mala (Tam mülk) denir. Dört türlü zekât malı vardır:

1- Altın ile gümüş.

2- Ticaret için satın alınan her türlü eşya.

3- Kırda ve çayırda otlayan dört ayaklı hayvanlar.

4- Toprak mahsulleri, yani uşur.

Ebû Hanîfe "rahime-hullahü teâlâ" buyuruyor ki:

Yağmur veya nehir ile sulanıp yerden çıkan ekinin, meyvenin ve sebzenin ve balın miktarı ne kadar olursa olsun, mahsulü alır almaz, satarak onda birini fakirlere vermek farzdır. Buna (uşur) denir. Uşrunu vermeden yemek haramdır.

Altın ve gümüşün ve ticaret eşyasının zekâtını vermek için, nisap miktarı olmaları lâzımdır. (Nisap) zenginlik ile fakirlik arasındaki sınır demektir. Nisap miktarı, altın için yirmi miskaldir. Gümüş için ikiyüz dirhemdir. İhtiyaç eşyasından başka, nisap miktarı her cins malı olana (Zengin) denir. Bu kadar malı olmayana (Fakir) denir. Altın para ve eşya ve kadın ziynetlerinin ve diş üzerindeki altın kaplamaların ve her cins ticaret eşyasının ağırlıklarının toplamı yirmi miskal olursa, gümüş eşyanın ise, ikiyüz dirhem olursa ve bundan sonra bir hicri sene, yani Arabi sene elde kalırsa, o zaman ağırlıklarının kırkta biri ayrılıp Kur'ân-ı kerimde bildirilen sekiz sınıf insandan birine veya birkaçına verilecektir. Buna (Zekât) denir. Bir miskal, dörtondasekiz [4,8] gram olur. Yirmi miskal, doksanaltı [96] gram oluyor. Doksanaltı gram altını olan, bir Arabi sene sonra, ikibuçuk [2,5] gram altını, zekât niyeti ile ayırıp, istediği zaman, istediği fakire verecektir. (İslâm Ahlâkı s. 534)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinimiz İslam

İnternet Radyosu

 

 

 

Huzura Doğru TV

 

 

 

Dini sualler için | Üye olmak için

 

Üyelikten ayrılmak için: Google

 

Mail grubu sayfası: Google

 

www.hakikatkitabevi.net

 

www.dinimizislam.com

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder