26 Şubat 2016 Cuma

[Güncel Haberler, Haber, Haberler] * Resûlullah zamanında mürted olanlar

27 Şubat 2016, Cumartesi

Resûlullah zamanında mürted olanlar

 

 

Sual: Eshâb arasında bulunan birkaç kimsenin Resûlullah zamanında mürted olduğu bildiriliyor. Bunlar Eshâblık şerefine dâhil midir?

Cevap: Eshâb arasında bulunan birkaç kimsenin Resûlullah zamanında mürted olduğu, hadîs-i şerifle bildirildi. Bunlar Eshâblık şerefine dâhil değildir. Sonradan sapıtanlar, Benî Hanif ve Benî Sakif gibi kabilelerden elçi olarak gelip, Müslüman olduklarını söyleyip gidenlerden idi. Deve ve Sıffin harplerinde hazret-i Alinin yanında bulunup, sonra haricî olan Harkus bin Zübeyr de onlardandır. Salih işler yapan ve kâfirlerle cihad eden Eshâbın hepsinin imanla vefat ettiklerinde, Ehl-i sünnet âlimleri sözbirliğine varmıştır. Deve ve Sıffin muharebelerinde her iki tarafta bulunan Sahâbiler, hep böyle idi. Birbirlerine kâfir diyen hiç olmadı. (Ammâr bin Yâseri asiler öldürecek) hadîs-i şerifi ve hazret-i Alinin, (Kardeşlerimiz bize isyan etti) buyurması, hazret-i Muaviye'nin ve Onunla birlikte olan Eshâb-ı kiramın hepsinin Müslüman olduklarını ispat etmektedir. Hazret-i Muaviye'nin ve Amr ibni Âs hazretlerinin vefat edeceklerine yakın söylediklerini ve Resûlullaha olan aşırı sevgi ve saygılarını (Eshâb-ı Kirâm) kitabımızda uzun yazdık. Okuyanlar, ikisinin de imanlarının çok kuvvetli olduklarını anlar. Onlara dil uzatamaz. Ehl-i sünnet âlimleri, mürtedleri savunmuyor. Hazret-i Ebû Bekr zamanında mürtedlerle harbedenlerin üstünlüklerini anlatıyor. Mürtedleri kahreden, İran ve Bizans orduları ile, Allah için savaşıp onları yere seren kahramanların şanlarının çok yüksek olduğunu bildiriyor. Bunlar, binlerle insanı imana getirdi. Onlara Kur'ânı, namazı, İslamiyeti öğrettiler. Kur'ân-ı kerim, bunların hepsine Cenneti müjdeliyor. Sonsuz nimetler vadediyor. Allahü teâlâ, bunların hepsinden razı olduğunu bildiriyor. Bu müjdeler, vaatler, Eshâb-ı kiramın hepsinin "radıyallahü teâlâ anhüm ecma'în" iman ile vefat ettiklerine, hiçbirinin mürted olmadığına şahittir. (Hak Sözün Vesîkaları s. 217)

 

 

 

 

 

 

Dinimiz İslam

İnternet Radyosu

 

 

Huzura Doğru TV

 

 

Dini sualler için | Üye olmak için

 

Üyelikten ayrılmak için: Google | Yahoo

 

Mail grubu sayfası: Google | Yahoo

 

www.hakikatkitabevi.net

 

www.dinimizislam.com

 

 --
2/25/2016 08:13:00 ÖS tarihinde seo tarafından Güncel Haberler, Haber, Haberler adresine gönderildi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder